trâu

Trâu đồng từ đồng nguyên chất D169

Trâu đồng D169 1,632,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu nằm trên đống tiền bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích

Trâu vàng vận thế như hùng hợp với người tuổi Tỵ H393G

3,680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu khai phú quý, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x

Trâu vàng trên tiền biểu tượng may mắn trong gia đình H400G

1,186,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu vàng trên đế gỗ, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài