lá tử vi cho cung hoàng đạo bảo bình 2017

Xem quẻ tử vi cho cung hoàng đạo Bảo Bình

p

Aquarius có nghĩa là “Người mang nước”. Tự cổ chí kim, nước đã được coi là nguồn sống của vạn vật. Ở thời đại Sắt