Tượng Con Rắn

Rắn trên đỉnh vàng nhỏ giúp công việc trôi chảy cả năm E102

875,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rắn (tuổi Tỵ) trên đỉnh vàng bằng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). +

Rắn tọa hưởng bách tài, từ bột đá mạ vàng non E095

1,663,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rắn (tuổi Tỵ) và đỉnh vàng trên đế thủy tinh bằng bột đá mạ vàng non

Rắn ôm bắp cải chiêu tài lộc dồi dào E093

1,663,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rắn (tuổi Tỵ) ôm bắp cải, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích

Rắn phú quý chiêu tài và bổ trợ sức khỏe gia đình E091

1,925,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rắn (tuổi Tỵ) ôm bồn tụ bảo, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). +